Een ondernemer met een missie

Wie is Monique

Monique Ravenstijn is een ervaren supermarkt-ondernemer, 5e generatie op rij in dit mooie familiebedrijf. Moeder van 3 prachtige kinderen en oprichter van Jeelink. Daarnaast schrijft zij boeken en geeft ze lezingen. De wereld mooier achterlaten dan dat ze haar aantrof, dat is waarvoor zij elke dag haar bed uitkomt.

De supermarkt als nieuwe kerk, de spil van een lokaal eco-systeem is waar zij in gelooft. Hier ontmoeten we elkaar en kunnen we mensen, producten en de samenleving met elkaar verbinden. Gekscherend zegt zij altijd, ik verkoop pakken koffie om mijn missie te kunnen leven.

Hiervoor maakt zij gebruik van de unieke Jumbo formule, die met het grootste assortiment, de laagste prijzen en de beste service een mooie basis vormt om haar missie te laten leven. Feitelijk doen wij niks meer dan de 7 zekerheden van Jumbo meer diepgang geven, maar juist daardoor is de impact des te groter.

HIER GAAN WIJ VOOR

Missie

"Vanuit de kracht van samen op weg naar een circulaire, sociale en vitale maatschappij."

KIJKEND NAAR DE TOEKOMST

Visie

HOE WIJ HET ZIEN

De verandering

De komende 10 jaar gaat het landschap van supermarkten meer veranderen dan dat wij nu kunnen inschatten. Blurring en het omnichannel aanbieden van producten en diensten zijn hier slechts een begin van. De supermarkt neemt steeds meer de plaats in van een ontmoetingscentrum. Naast het doen van de boodschappen, gaat men er koffie drinken, eten, maar ook bewegen. Maatschappelijke loketten zullen meer regel dan uitzondering zijn. De focus komt steeds meer te liggen op lokaal, puur en vers waarvan de herkomst bekend is.

DE KLANT STAAT CENTRAAL

De consument

De consument wil wat dit betreft geïnformeerd, geïnspireerd en verrast worden. Men wil kennis opdoen die niet zo snel online verkrijgbaar is. Door de invoer van de participatiewet komt er een veel grotere druk te liggen op het personeelsbeleid. Dit brengt veel kansen, maar het vraagt ook om een ander competentieraster van de ondernemer. Voor de meeste ondernemingen zou dit een bedreiging kunnen zijn, maar Jumbo Monique ziet dit als kans.

HET ÉÉN KAN NIET ZONDER HET ANDERE

Kernwaarden

Uniek, laagdrempelig en midden in de samenleving.

Toewijding

Het werken vanuit overtuiging, waar gedrevenheid, enthousiasme en plezier aan ten grondslag liggen.

Eigenheid

Authentiek en uniek durven zijn en werken vanuit talenten.

Ontwikkeling

Samen, schouder aan schouder het beste uit elkaar weten te halen, bereidheid tot investeren in de toekomst en je eigen succes kunnen bepalen.

Openheid

Transparantie, open en eerlijke communicatie met oog voor elkaar, verdraagzaamheid en wederzijds respect.

ZO WERKEN WIJ

Strategie

Zie hier onze drie pijlers.

Vakmanschap

Het onderscheidend vermogen maakt dat consumenten naar Jumbo Monique komen en dat leveranciers, stakeholders en medewerkers besluiten te gaan samenwerken. Dit wordt steeds belangrijker, aangezien het online kanaal ook binnen de detailhandel terrein aan het winnen is. Bewustwording maakt dat Jumbo Monique zich blijft klaarmaken voor de toekomst. Dát is pas maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door met groot enthousiasme, veel deskundigheid en oog voor kwaliteit te werken, gevoed door ervaring en aangevuld met scholing, wordt het mogelijk om Jumbo Monique te onderscheiden van andere concepten.

Saamhorigheid

Binnen Jumbo Monique maken één en één drie. Dit kan alleen zolang er wordt samengewerkt, met respect voor elkaar en collegialiteit. Verdraagzaamheid, contact en verbinding zijn erg belangrijk. Ook werkt Jumbo Monique samen met haar buren, bijvoorbeeld door het assortiment aan producten van lokale ondernemers. Zo wordt er iedere dag gewerkt om het verschil te maken.

Zekerheid
Binnen Jumbo Monique wordt er gewerkt met de unieke Jumbo-formule. Hieraan liggen de 7 Zekerheden ten grondslag. Zij zijn bij Jumbo geen marketingtool; zij zijn een belofte aan de klant. De formule zorgt ervoor dat medewerkers daadkrachtig kunnen handelen en klantverwachtingen iedere dag kunnen blijven overtreffen. Zo kunnen medewerkers transparant, vol vertrouwen en dienstbaar werken. De 7 Zekerheden, zoals die in de Jumbo-formule zijn vastgelegd, zijn als volgt:

HOE HET WERKT

Formule

En hier komt alles samen.

Propositie

Jumbo Monique, een zekerheid door vakmanschap en saamhorigheid. Werken met toewijding, met ruimte voor eigenheid, openheid en ontwikkeling.

Waarden

Pijlers

Toewijding

Ontwikkeling

Eigenheid

Openheid

Vakmanschap

Zekerheid

Saamhorigheid