EEN FAMILIEBEDRIJF

Inleiding

Als familiebedrijf hebben wij duurzaamheid hoog op de agenda staan. Duurzaam ondernemen is voor ons dan ook verder kijken dan volgende generaties. Zowel van die van onze klanten als wel de opvolging binnen het bedrijf.

Elk jaar maken wij de als Jumbo Monique een social impact verslag met daarin, wat we gerealiseerd hebben op Vitaal, Sociaal en Circulair gebied met betrekking op het afgelopen kalende jaar En maken we onze ambitie zichtbaar als belofte aan onze klanten.

IEDEREEN HELPT MEE

Vitaliteit

Ik maak het verschil. Binnen mijn eigen mogelijkheden kies ik voor een gezond en vitaal leven waarbij genieten centraal staat. ‘Ik’ zijn wij allemaal: samen voor een mooiere wereld!

IEDEREEN HELPT MEE

Social care

Ik zorg graag. Graag voor mijn omgeving, voor jou en voor mijzelf. Dat laatste is vaak ontzettend lastig en toch maak ik hiermee het verschil. ‘Ik’ ben jij, jij bent mij, samen zijn we de maatschappij, doe jij mee?

IEDEREEN HELPT MEE

Circulair

Ik verbind graag, verbinden tussen mens, product en maatschappij. Bewust van wat er is. Bewust van wat mijn aandeel is, kies ik elke dag voor een betere oplossing die leidt tot een mooiere wereld. ‘Ik’ zijn wij allemaal.

BEKIJK DE SOCIAL IMPACT VAN 2020

Jaarverslag social impact Jumbo Monique 2020

Inleiding

Afgelopen jaar werd een jaar waarin het onmogelijke mogelijk bleek. Waar sommige ambities in de ijskast zijn beland, hebben er zich aan de andere kant kansen geopenbaard die we vooraf niet hadden kunnen verzinnen.

Jumbo Monique staat voor:

Dé ontmoetings- en verbindingsplek. Uniek, laagdrempelig en midden in de samenleving. Niet voor niks is de visie van Monique Ravenstijn: de supermarkt als kerk van de toekomst.

Als klant ervaar je dit door:

De verbinding die je voelt tussen mens, product en de samenleving. Met veel aandacht voor jou als klant, altijd een vriendelijk woord. Regionale producten worden zichtbaar aangeboden, net als de vele maatschappelijke initiatieven die zich op de vloer van de supermarkt ontpoppen.

Als medewerker draag je bij aan:

Het tot stand komen van het bovenstaande. Hierin ben je als medewerker een onmisbare schakel. Jouw warmte, vindingrijkheid en vermogen om de klant een warm, hartelijk en inhoudelijk welkom te heten is van onschatbare waarde. Jij maakt het verschil.

Ambities voor 2021:

Vitaliteit

 • Nog meer focus op het regionale product door onze winkels als podium te benutten;
 • Consument verder meenemen in ‘Weet wat je eet’;
 • Samenwerking tussen de Jeelink-partners fysiek zichtbaar maken in de winkels;
 • Opzetten van de Jeelink Doe-dagen, bewegen en bewustmaken vanaf de vloer van de supermarkt.

 

Social Care

 • Verder uitbouwen van het sociale Jeelink café; Bakkie & Gebakkie, gelijkgestemden-koffie, tostidag, eten met Monique, Jeelink Doe-dagen, samenwerking met de Bibliotheek en MET;
 • Deelname Open Hiring met in beide winkels drie vacatures;
 • Binnen ons totaal bedrijf een vijftal medewerkers met een verhaal aanstellen;
 • Ruimte bieden aan minimaal tien stage/opleidingsplekken;
 • Het opzetten van de kookworkshops in Zwaagdijk;
 • Verder uitzetten van ons hernieuwde sponsorbeleid.

 

Circulair

 • Samenwerkingen op het gebied van circulair (verder) ontwikkelen, zoals het Jeelink kruidenbos, de Jeelink Doe-dagen en Weet wat je eet;
 • Voorbereiden duurzame (ver)bouw Jumbo Monique Zwaagdijk;
 • Afvalreductie verder verbeteren, dit door nog strakker te sturen op derving, het uitbouwen van creatieve nevenoplossingen en onderzoeken hoe we waarde kunnen genereren uit ons restafval.

 

Vol vertrouwen kijken we uit naar het jaar 2021

Enige jaren terug heeft Monique de propositie van Jumbo Monique geschreven. Het uitvoeren van deze strategie is mede ontstaan vanuit haar visie dat de supermarkt van de toekomst de plaats inneemt van de kerk van vroeger, als ontmoetings- en verbindingsplek, als spil in een lokaal ecosysteem dat steeds dichterbij komt. Het is een gegeven dat de samenleving zoals we die kenden over de datum is. En wij geloven er sterk in dat wanneer wij laten zien hoe het ook kan, vanuit bewustwording, onze consumenten andere keuzes gaan maken, die uiteindelijk tot een andere uitkomst zullen leiden. Deze andere uitkomst zorgt ervoor dat er een andere vraag tot stand komt, en zo groeien we samen naar een vitale, sociale en circulaire wereld waarin genieten centraal staat.

Met dank aan onze klanten, medewerkers, en stakeholders.

Monique Ravenstijn en Bert Bargboer

BEKIJK DE SOCIAL IMPACT VAN 2019

Jaarverslag social impact Jumbo Monique

Jumbo Monique staat voor:

– dé ontmoetings- en verbindingsplek. Uniek, laagdrempelig, midden in de samenleving. Niet voor niks is de visie van Monique Ravenstijn: de supermarkt als kerk van de toekomst.

Als klant ervaar je dit door:

– je voelt de verbinding tussen mens, product en de samenleving. Met veel aandacht voor jou als klant, altijd een vriendelijk woord. Regionale producten worden zichtbaar aangeboden, net als de vele maatschappelijke initiatieven die zich op de vloer van de supermarkt ontpoppen.

Als medewerker draag je bij aan:

– het tot stand komen van bovenstaande. Hierin ben je als medewerker een onmisbare schakel. Jouw warmte, vindingrijkheid en vermogen om de klant een warm, hartelijk en inhoudelijk welkom te heten is van onschatbare waarde. Jij maakt het verschil.