EEN FAMILIEBEDRIJF

Inleiding

Als familiebedrijf hebben wij duurzaamheid hoog op de agenda staan. Duurzaam ondernemen is voor ons dan ook verder kijken dan volgende generaties. Zowel van die van onze klanten als wel de opvolging binnen het bedrijf.

Elk jaar maken wij de als Jumbo Monique een social impact verslag met daarin, wat we gerealiseerd hebben op Vitaal, hart voor jezelf, Sociaal, hart voor elkaar, en Circulair, hart voor de omgeving, gebied met betrekking op het afgelopen kalende jaar. En maken we onze ambitie zichtbaar als belofte aan onze klanten.

BEKIJK DE SOCIAL IMPACT VAN 2021

Jaarverslag social impact Jumbo Monique 2021

Wij kijken terug op een mooi en vruchtbaar jaar. Met het verbouwen van Jumbo Monique Zwaagdijk hebben we mooie stappen gemaakt in het nog meer reduceren van Co2 uitstoot. Ook deze supermarkt draait nu zonder gas en heeft overal ledverlichting. Daarnaast maken wij gebruik van de warmte die de koelingen afscheiden om ons pand te verwarmen. De samenwerking met de No-wast factory van Stoer is geïntensiveerd, meer volume dus meer impact. Ons compost apparaat is naar Alkmaar verhuisd, dit om nog meer rest afval tot compost te vermalen.

In onze vestiging in Zwaagdijk zijn alle medewerkers opnieuw getraind met ons eigen Jumbo Monique opleidingsspel en hebben we kennisgemaakt met vele lokaal aangesloten leveranciers tijdens een markt welke wij organiseerde voor onze medewerkers.

Ook zijn we gestart met Open Hiring, maar liefst 4 kandidaten hebben een tweede contractverlenging op zak. Door de sluiting van de laatste winkel in Opperdoes zijn we gestart met een ophaalservice voor minder mobiele mensen zodat ze langer zelfstandig boodschappen kunnen doen. Tijdens deze taxi shuttle ontvangen wij de Opperdoesers graag met een bakkie en gebakkie.  En heeft na Heerhugowaard nu ook Zwaagdijk een Mootjes-café met bijbehorende sociale invulling.

Jumbo Monique staat voor:

Dé ontmoetings- en verbindingsplek. Uniek, laagdrempelig en midden in de samenleving. Niet voor niks is de visie van Monique Ravenstijn: de supermarkt als kerk van de toekomst.

Als klant ervaar je dit door:

De verbinding die je voelt tussen mens, product en de samenleving. Met veel aandacht voor jou als klant, altijd een vriendelijk woord. Regionale producten worden zichtbaar aangeboden, net als de vele maatschappelijke initiatieven die zich op de vloer van de supermarkt ontpoppen.

Als medewerker draag je bij aan:

Het tot stand komen van het bovenstaande. Hierin ben je als medewerker een onmisbare schakel. Jouw warmte, vindingrijkheid en vermogen om de klant een warm, hartelijk en inhoudelijk welkom te heten is van onschatbare waarde. Jij maakt het verschil.

Ambities voor 2022:

Hart voor jezelf

 • Nog meer focus op het regionale product door onze winkels als podium te benutten;
 • Samenwerking tussen de partners fysiek zichtbaar maken in de winkels, middels Mootjes voorkeur stikkers en signing bij de producten.
 • Het organiseren van een lokale partner markt op de supermarkt vloer.

Hart voor elkaar

 • Verder uitbouwen van Mootjes-café; Bakkie & Gebakkie, gelijkgestemden-koffie, verspillingsdiners, samenwerking met de Bibliotheek en MET;
 • Uitbouwen Open Hiring;
 • Binnen ons totaal bedrijf een vijftal medewerkers met een verhaal aanstellen;
 • Ruimte bieden aan minimaal tien stage/opleidingsplekken;
 • De ophaalservice tussen Opperdoes en Zwaagdijk verder uitbouwen;
 • Verder uitzetten van ons hernieuwde sponsorbeleid.

Hart voor de omgeving

 • Samenwerkingen op het gebied van circulair (verder) ontwikkelen, zoals No-wast koekjes, crackers en soep.
 • Voorbereiden duurzame (ver)bouw Jumbo Monique Heerhugowaard;
 • Afvalreductie verder verbeteren, dit door nog strakker te sturen op derving, het uitbouwen van creatieve nevenoplossingen en onderzoeken hoe we waarde kunnen genereren uit ons restafval.

Vol vertrouwen kijken we uit naar het jaar 2022

Enige jaren terug heeft Monique de propositie van Jumbo Monique geschreven. Het uitvoeren van deze strategie is mede ontstaan vanuit haar visie dat de supermarkt van de toekomst de plaats inneemt van de kerk van vroeger, als ontmoetings- en verbindingsplek, als spil in een lokaal ecosysteem dat steeds dichterbij komt. Het is een gegeven dat de samenleving zoals we die kenden over de datum is. En wij geloven er sterk in dat wanneer wij laten zien hoe het ook kan, vanuit bewustwording, onze consumenten andere keuzes gaan maken, die uiteindelijk tot een andere uitkomst zullen leiden. Deze andere uitkomst zorgt ervoor dat er een andere vraag tot stand komt, en zo groeien we samen naar een gezonde wereld waarin genieten centraal staat.

Met dank aan onze klanten, medewerkers, en stakeholders.

Monique Ravenstijn en Bert Bargboer

Wat hebben we gedaan in 2021?

 Hart voor jezelf

Binnen de pijler Vitaliteit is het lokale product veel meer in de picture komen te staan. Onze consumenten zijn deze producten gaan omarmen, erkennen en zijn bereid om de meerprijs t.o.v. het reguliere assortiment te betalen.

Daarnaast zijn we gestart met het project ‘Weet wat je eet’, wat heel goed aanslaat is het zichtbaar maken van de hoeveelheden suiker, vet of zout in de producten.

De lokale markt waar vele lokale leveranciers hun verhaal over en achter hun product vertelde heeft een grootse indruk gemaakt op onze medewerkers. Zij vertellen vanaf nu dit verhaal vol verve aan onze klanten.

Ook hebben wij meegewerkt aan een film ism met het Clusiuscollege, Rene Plijm en Astrid Francis waarbij we ingaan op wel of geen bio landbouw en de korte keten. Zijn wij de founding mother van Boertje Bram, met korte informatieve filmpjes nemen we je hier mee in het leven op de boerderij, en hielden wij een lunch voor onze klanten in het boerenland.

Onze lokale leveranciers

In 2021 leverden 25 buren hun producten bij ons

Verdonk: broccoli – Slagter: bloemkool – Kok: aardbeien – Buijsman: kruiden – Natural Nature: mosterd en chutney – Suez Thee: thee  – Biesheuvel: sauzen van knoflook – Zwirs wijnen: wijn  – Enkhuizer Bierbrouwerij: bier – Brouwerij Egmond: bier – Virgilius bier Heerhugowaard – Stoop Wijn: wijn – Zwarte Roes: koffie  – Klaverkaas: leverancier Jumbo Monique kaas – Het Hoornse Hop brouwerij: bier – Molen de Krijgsman: pannenkoekenmeel – Zuivelinnen: zuivel  – Vishandel Klooster: vis – Pronk Zwaagdijk: pioenrozen – Koopman: Edammer kaas – Rokerij Smoking: gerookt zout – Pronk: Peren – Beemster Valery: Aardappels.

Hart voor elkaar

De pijler Social care heeft ondanks de beperkingen en hoge druk op onze medewerkers een mooie groei laten zien. Maar liefst 8 studenten hebben bij ons stage gelopen. Een 10 aantal medewerkers volgt een opleiding via ons, hebben wij 5 aantal medewerkers met een verhaal bij ons werken.  Zo hebben 4 kandidaten die via Open Hiring binnengekomen zijn een tweede contact aangeboden gekregen. Hebben wij onze kantines een upgrade gegeven en is elke nieuw binnengekomen medewerker getraind met ons eigen Jumbo Monique opleidingsspel door Monique en Bert.

Onze maatschappelijke betrokkenheid 2021

Wij zien de supermarkt als spil in elk lokaal ecosysteem. In dat kader hebben we in 2021 onder andere de volgende initiatieven met een maatschappelijk karakter uitgerold:

Bakkie & Gebakkie – Supermarkt safari’s – lezingen – bedrijfsbezoeken – PrutsHubs – opsporen van laaggeletterdheid, i.s.m. bibliotheken in West-Friesland en Kennemerland – boeken- en spellenruilmarkt  – plaatsing inzamel box voor doppen – elke maand een nieuw project onder de goede doelenknop van ons statiegeldautomaat – ambassadeur van Talent United – een nieuw ontwikkeld sponsorbeleid waarin wij inspelen op: buiten, bewegen en het bevorderen van de sociale cohesie  – plaats bieden aan een vreemd geld box – het opzetten van een ophaalservice tussen Opperdoes en Zwaagdijk.

Hart voor de omgeving

De pijler Circulair laat mooie resultaten zien. De derving is over het gehele bedrijf afgenomen met 0,6% van de inkoopwaarde. Ons Voedselbank inzamelpunt is een nog groter succes geworden. Al jarenlang zamelen wij 363 dagen per jaar voor de Voedselbank in. De derving vanuit de winkels gaat naar de Stoer No Waste Factory, zij maken hiervan maaltijden, de opbrengst van deze wordt gebruikt om hun medewerkers te betalen, welke vanuit een inclusieve gedachten aan het werk zijn, producten die niet meer verwerkt kunnen worden, vinden doorgang naar een daklozen opvang of worden gecomposteerde. Medio juli is ons composteer apparaat verhuisd naar de stadsfabriek in Alkmaar. Zo kan niet alleen ons restafval gecomposteerd worden maar ook van de andere Stoer partners. Medio 2022 vindt er een doorstart plaats van de No-wast koekjes, aangevulde met crackers en een soepje van geredde groenten.

Onze winkel in Zwaagdijk draait na de verbouwing ook zonder gasaansluiting, is nu geheel voorzien van ledverlichting en de warmte afkomstig van de koelingen wordt gebruikt om het pand te verwarmen.