Kleine moeite, groot gebaar!

Kleine moeite, groot gebaar!

Vanaf nu rijdt er elke dinsdag en donderdag een taxi bus van Opperdoes naar onze winkel in Zwaagdijk. Dit om eenieder de mogelijkheid te geven om zelfstandig boodschappen te blijven doen.

Hoe dit zo kwam

Enkele weken terug hoorde wij dat onze Spar collega in Opperdoes op 18 december zijn winkel sluit. Laat dit nu net de winkel zijn waar Monique ooit haar ondernemers leven gestart is. De warme gevoelens uit die tijd kwamen teug. De gemeenschapszin aldaar is heel bijzonder. Tijdens haar huwelijk destijds bezochten vele Opperdoesers de kerk in een veel verder gelegen dorp. En in latere jaren kwamen vele haar nog bezoeken in de winkel op Texel als ze daar vertoefde.

Artikel van het Noord Hollands dagblad

De ouderen in het dorp Opperdoes kunnen twee keer in de week met een pendelbusje meerijden, om dan bij Zwaagdijk hun boodschappen te doen. Dit als vervanging van de supermarkt, die de deuren moet sluiten.
Het plan voor de pendeldienst komt mede van de Dorpsraad en is concreet opgepakt door ondernemer Monique Ravenstijn, eigenares van de Jumbosupermarkt in Zwaagdijk. De opzet is dat iedere dinsdag en donderdag om tien uur een taxibusje vertrekt vanaf de hoek Nieuweweg/Noorderpad richting het winkelcentrum in Zwaagdijk. Na een uur winkelen (’en koffie en een gebakje’) vertrekt de bus weer terug richting Opperdoes.
,,Die is vooral bedoeld voor de ouderen die anders moeilijk nog de boodschappen kunnen halen”, vertelt Monique Ravenstijn. ,,Het idee ontstond dat we er toch iets voor moesten verzinnen, wanneer de huidige Spar de deuren sluit. Er is anders geen alternatief.”
Piet Boersma van de dorpsraad Opperdoes is erg ingenomen met de plannen voor een pendeldienst. ,,Wij juichen dit van harte toe”, aldus Boersma. ,,Het zou mooi zijn als ook de supermarkt weer een toekomst kan krijgen.”
Lief dorp
Voor Monique zijn er niet alleen praktische redenen om dit op te pakken. ,,Ik ben zelf 25 jaar geleden hier met m’n eerste super begonnen”, aldus de ondernemer. ,,Ik heb hier ruim twee jaar gewerkt en heb hele warme herinneringen aan m’n Opperdoezer tijd. Het is een lief dorp, en ik heb er na al die jaren nog steeds een zwak voor.”
Ravenstijn vindt het belangrijk dat de supermarkt voor Opperdoes blijft behouden. Om die reden is zij ook betrokken bij een recent plan, bedoeld om op de plek van de huidige super en nieuwe ontwikkeling in gang te zetten. Inclusief nieuwbouw en extra woonruimte. ,,Dat is in gang gezet en dat komt later wel”, aldus Ravenstijn. ,,Ik denk dat dit zeker haalbaar is. Nu eerst de pendelbus: we zien wel hoe dat uitpakt. Maar als we niets doen, dan heb je ook niks.”

Deel dit bericht