Mantelzorg-koffieochtend bij Jumbo Monique

Mantelzorg-koffieochtend bij Jumbo Monique

Bij Jumbo Monique in Centrumwaard vindt sinds september van dit jaar elke eerste dinsdagochtend van de maand een koffieochtend plaats voor mantelzorgers die zorgen voor hun partner. De mantelzorgers kunnen hier terecht voor contact met mede-mantelzorgers. Gewoon om een praatje te maken, maar ook om ervaringen uit te wisselen en een luisterend oor te vinden. Er is bij de koffieochtend ook een medewerker van MET Heerhugowaard aanwezig.

Het idee voor deze koffieochtend is ontstaan tijdens de Internationale vrouwendag 2020, net voor de eerste lockdown. Monique Ravenstijn van supermarkt Jumbo Monique sprak die dag in De Mediaan over haar visie op de samenleving en hoe zij die visie in haar bedrijven zichtbaar maakt. Ada Beentjes was bij deze bijeenkomst aanwezig. “Monique vertelde over de themaochtenden die in de koffiecorner van de Jumbo worden gehouden en zij vroeg mij of ik een invulling had voor een ochtend. Ik opperde toen een koffieochtend voor partners van chronisch zieke mensen.”

De beide dames besloten dit plan samen met MET Heerhugowaard op te pakken. Vanuit MET sloot Marianne Visser van MET Mantelzorgondersteuning aan. De eerste bijeenkomst stond gepland voor het najaar van 2020. Ada Beentjes: “Maar de tweede lockdown gooide helaas roet in het eten. Nu zijn we sinds afgelopen september gestart.” Monique Ravenstijn vult haar aan: “We hopen dat velen zich vanaf nu bij Ada gaan aansluiten en dat er mooie verbindingen mogen ontstaan.”

Zorgen voor je partner

Ada, zelf al jaren mantelzorger voor haar chronisch zieke man, legt uit waarom de koffie-ochtend specifiek gericht is op mantelzorgers die voor hun partner zorgen. “De mantelzorger van een kind heeft, over het algemeen, een onverbrekelijke bloedband. De mantelzorger van een familielid heeft ook een bloedband, alleen zal de zorg geen 24 uur per dag zijn en hetzelfde geldt voor een vriend of vriendin. De mantelzorger van een echtgenoot of echtgenote is een heel ander verhaal. Zeker als de ziekte 24 uur per dag aanwezig is en de zorg voor de zieke evenzoveel uur vraagt, dan vraagt dat onnoemlijk veel van de relatie. Veel relaties stranden door de uitzichtloze situatie.”

Hoe neem je de zware beslissing tot opname in een verzorgingshuis? Hoe voorkom je uitputting? Het zijn slechts enkele vragen waar een mantelzorger voor een chronisch zieke partner mee te maken kan krijgen.  Ada geeft aan dat een gesprek met iemand die hetzelfde meemaakt heel fijn kan zijn. “Gedurende de jaren dat de zieke partner (nog) thuis woont is het zo fijn als je eens in gesprek kan gaan met iemand die weet hoe  ‘jouw schoenen’ passen. Dat wat je denkt en voelt heel normaal is en dat je je niet hoeft te schamen over wat je soms denkt.”

Plek waar verbinding plaatsvindt

Monique Ravenstijn ziet de mantelzorg-koffieochtend als een mooie verdieping in de sociale activiteiten die Jumbo Monique reeds organiseren vanuit hun Jeelink Café. “Jeelink staat voor verbinding tussen mensen, producten en de samenleving. Ons sociale café is de huiskamer van Jumbo Monique, hier organiseren wij een bakkie en gebakje, houden wij een ruilbieb voor boeken en spelletjes. Maar ook organiseren we bijvoorbeeld anti-verspillingsdiners waarbij er gekookt wordt met onze derving. Samenwerkingen met onder andere de bibliotheek, regionaal aangesloten leveranciers die vertellen over hun product en MET zijn hier ook onderdeel van.”

Monique geeft aan dat Jumbo Monique het belangrijk vindt om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. “Hierin nemen wij vanuit onze visie de plek in die de kerken in vroegere dagen. Natuurlijk niet op religieus gebied maar wel als ontmoetingsplaats en plek waar nog verbinding plaatsvindt.”

Aanmelden

De koffie-ochtend bij Jumbo Monique is laagdrempelig en kent geen vast stramien. “Deelnemers kunnen zelf spontaan onderwerpen aandragen of vragen stellen,” legt Ada uit.

De eerstvolgende koffieochtend voor mantelzorgers die voor hun partners zorgen is op dinsdag 2 november van 10.00 tot 11.15 uur. Aanmelden kan bij Marianne Visser: marianne.visser@methhw.nl. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over de koffieochtend.

Deel dit bericht